Sunday, May 17, 2009

sistem saraf manusia

Unit asas dalam sistem saraf manusia dipanggil neuron. Terdapat berjuta-juta neuron dalam sistem saraf manusia. Neuron merupakan sel-sel yang dikhususkan untuk mengalirkan impuls. Impuls ialah isyarat elektrik yang bergerak dengan sangat pantas.
Setiap neuron mempunyai badan sel yang mengandungi nukleus dan sitoplasma. Pada badan sel neuron, terdapat banyak gentian halus yang disebut dendrit. Dendrit membawa impuls saraf ke badan sel.
Impuls dibawa keluar daripada badan sel oleh akson.